•  
  • Konferencija za novinare

   FEST 2014 / Galerija / Konferencija za novinare
   09. Mart 2014.
  •  
  •  
  • Galerija

    • Iram Haq, rediteljka filma VAŠA SAM
    • Iram Haq, rediteljka filma VAŠA SAM
   •  
    • Borislav Andjelić sa članovima žirija
    • Borislav Andjelić sa članovima žirija
   •  
    • Konferencija za novinare
    • Konferencija za novinare
   •  
    • Konferencija za novinare
    • Konferencija za novinare
   •  
    • Rogier de Blok, scenarista filma NOVI SVET
    • Rogier de Blok, scenarista filma NOVI SVET
   •  
    • Rogier de Blok, scenarista filma NOVI SVET
    • Rogier de Blok, scenarista filma NOVI SVET
   •  
    • Konferencija za novinare
    • Konferencija za novinare
   •  
    • Vilma Kutavichute, glumica iz filma OSLOBODITI SE
    • Vilma Kutavichute, glumica iz filma OSLOBODITI SE
   •  
    • Vilma Kutavichute, glumica iz filma OSLOBODITI SE
    • Vilma Kutavichute, glumica iz filma OSLOBODITI SE
   •  
    • Vilma Kutavichute, glumica iz filma OSLOBODITI SE
    • Vilma Kutavichute, glumica iz filma OSLOBODITI SE
   •  
    • Konferencija za novinare
    • Konferencija za novinare
   •  
    • Vilma Kutavichute, glumica iz filma OSLOBODITI SE
    • Vilma Kutavichute, glumica iz filma OSLOBODITI SE
   •  
    • Goran Marković, član žirija
    • Goran Marković, član žirija
   •  
    • Iram Haq, rediteljka filma VAŠA SAM
    • Iram Haq, rediteljka filma VAŠA SAM
   •  
    • Tomislav Kurelec, član žirija
    • Tomislav Kurelec, član žirija
   •  
    • Iram Haq, rediteljka filma VAŠA SAM
    • Iram Haq, rediteljka filma VAŠA SAM
   •  
    • Klaus Eder, predsednik žirija
    • Klaus Eder, predsednik žirija
   •  
    • Dragan Marinković, izvršni direktor Festivala
    • Dragan Marinković, izvršni direktor Festivala
   •  
    • Iram Haq, rediteljka filma VAŠA SAM
    • Iram Haq, rediteljka filma VAŠA SAM
   •  
    • Ivan Karl, selektor FEST-a
    • Ivan Karl, selektor FEST-a
   •  
    • Iram Haq, rediteljka filma VAŠA SAM sa žirijem
    • Iram Haq, rediteljka filma VAŠA SAM sa žirijem
   •  
    • FEST
    • FEST
   •  
    • Borislav Anđelić, umetnički direktor
    • Borislav Anđelić, umetnički direktor
   •  
    • Vladan Vukosavljević, sekretar za kulturu Beograda
    • Vladan Vukosavljević, sekretar za kulturu Beograda
   •  
    • FEST
    • FEST
   •  
    • Borislav Anđelić, umetnički direktor
    • Borislav Anđelić, umetnički direktor
   •  
    • Žiri FIPRESCI
    • Žiri FIPRESCI
   •  
    • FEST
    • FEST
   •  
    • Članovi žirija Evropa van Evrope
    • Članovi žirija Evropa van Evrope
   •  
    • Članovi žirija Evropa van Evrope
    • Članovi žirija Evropa van Evrope
   •  
    • FEST
    • FEST
   •  
    • Iram Haq, rediteljka filma VAŠA SAM i Goran Marković
    • Iram Haq, rediteljka filma VAŠA SAM i Goran Marković
   •  
    • Žiri FIPRESCI
    • Žiri FIPRESCI
   •  
    • VIP salon
    • VIP salon
   •  
    • VIP salon
    • VIP salon
   •  
    • VIP salon
    • VIP salon
   •  
    • VIP salon
    • VIP salon
   •  
    • Borislav Anđelić, umetnički direktor
    • Borislav Anđelić, umetnički direktor
   •  
    • Iram Haq, rediteljka filma VAŠA SAM
    • Iram Haq, rediteljka filma VAŠA SAM
   •  
    • Iram Haq, rediteljka filma VAŠA SAM
    • Iram Haq, rediteljka filma VAŠA SAM
   •  
    • Dragan Marinković, izvršni direktor Festivala
    • Dragan Marinković, izvršni direktor Festivala
   •  
    • VIP salon
    • VIP salon
   •  
    • Gabrijela Tana zatvara festival
    • Gabrijela Tana zatvara festival
   •  
    • Ivan Karl, selektor FEST-a
    • Ivan Karl, selektor FEST-a
   •  
    • Iram Haq, rediteljka filma VAŠA SAM, pobednica programa Evropa van Evrope
    • Iram Haq, rediteljka filma VAŠA SAM, pobednica programa Evropa van Evrope
   •  
    • Iram Haq, rediteljka filma VAŠA SAM, pobednica programa Evropa van Evrope
    • Iram Haq, rediteljka filma VAŠA SAM, pobednica programa Evropa van Evrope
   •  
    • Klaus Eder, predsednik tročlanog žirija
    • Klaus Eder, predsednik tročlanog žirija
   •  
    • Ekipa 42. FEST-a
    • Ekipa 42. FEST-a
  •